UNICEF

Méltóságot a szakmának – egyenlő esélyeket a gyermekeknek világszerte!


Sugarbird for UNICEF Magyarország – gyermekmunka felszámolásáért


Mi, a Sugarbird-nél büszkék vagyunk a szakmánkra. Hisszük, hogy a divat valamennyiünk számára az önkifejezés egy módja, amellyel üzenhetünk a világnak. A szakma kiemelkedő képviselőiként rendkívül fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás, ami egyben a szakmánkat érintő problémákra való figyelemfelhívás is: világszerte, gyermekek milliói áldozatai annak a kizsákmányoló és törvényellenes gyakorlatnak, mely nem csak megfosztja őket a megfelelő fejlődéshez elengedhetetlen önfeledt gyermekkortól és a tanulás lehetőségétől, de súlyosan törvényellenes is. Ez a gyermekmunka. Hisszük, hogy a gyermekmunka méltatlan gyakorlata nem csak morálisan megengedhetetlen, de egyszersmind aláássa a divatszakma hitelét is. Becslések szerint ma mintegy 168 millió 5-17 éves gyermek él a világon, akiket törvényellenes, egészségükre káros módon dolgoztatnak, a szegénység magát folyton újratermelő ördögi körébe taszítva őket. Ők a gyermekmunka áldozatai.

Valljuk, hogy sem a divatszakma, sem a divat kedvelői nem működhetnek együtt és nem is hunyhatnak szemet kiszolgáltatott gyermekek hátrányos megkülönböztetése és kizsákmányolása fölött!

Cégünk, 2020-tól a divatszakmát is érintő gyermekmunka jelenségére szeretné felhívni a figyelmet. Tesszük ezt nem csak szavakkal, de tettekkel is: 2020. decemberétől vállaljuk, hogy támogatjuk az UNICEF Magyarországot és a világszervezet gyermekmunka felszámolásáért vívott küzdelmét adózva ezzel a jövőnek és a szakmánknak is. Hisszük, hogy a segítség nem lehet limitált, ezért támogatásunk nem egy bizonyos időszakra szól, hanem állandó küldetés.

Támogassuk és ne megfosszunk gyermekeket! Méltatlan a gyermekekhez, méltatlan a szakmához!

A világon valamennyi gyermeknek joga van védelemre az erőszakkal és a kizsákmányolással szemben. A gyermekmunka megelőzhető és megállítható!